HUVIRINGID 2020-2021

(HUVIRINGID 2021-2022 – nimekiri koostamisel, registreerimine avamata)

 • Pärimusmuusika ettevalmistusrühm on eelkooliealistele 3-6- aastastele lastele. Peamine selles vanuses on laulmine, millele lisandub töö rütmi ja koordinatsiooniga. Repertuaaris on eeskätt rahvalaulud – ja tantsud, liisusalmid ning vanad laulumängud, mida rikastame rütmipillide, trummide ja plaatpillidega. Olulisel kohal on improvisatsioon. Teeme tutvust väikekandle ja ukulelega, veerandik tunnist kuulub pilliõppele. Õppetegevuse tähtsaks osaks on kontserdid ja esinemised.
  Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.45- 18.45
  Õppetasu alustajatele 52 €, jätkajatele 48 €. Kohatasu 39 € sisaldub arves.
 • Pilliõpe. Pärimuskoolis saab õppida karmoškat, kitarri, ukulelet, viiulit ja väikekannelt.
  Kitarri, ukulelet ja väikekannelt saab õppida nii individuaaltunnis kui ka väikses, 2-5-liikmelises rühmas. Karmoškat ja viiulit õpitakse ainult individuaaltunnis.
  Õppetöö toimub kaks korda nädalas: üks 45-minutiline pillitund ja üks 60-minutiline ansamblitund koos teiste pillidega.
  Pillimängu omandamine tugineb peamiselt pärimusmuusikal põhineval repertuaaril. Õppeprotsessis on oluline koosmäng teiste pillidega, esinemised ja kontserdid.  
  Õppetasu rühmatunnis alustajatele 57 €, jätkajatele 52 €.
  Õppetasu individuaaltunnis alustajatele 78 €, jätkajatele 72 €.
  Kohatasu vastavalt 40 € ja 60 € sisaldub arves.
 • Pärimusmuusikaansambel Devtéra on tegutsenud ühe aasta ja seal mängivad juba hea pillimänguoskusega noored. Kindla koosseisuga ansambel mängib eeskätt pärimusest inspireeritud muusikat. Devtéra eesmärgiks on kooli esinduskollektiivina võtta osa konkurssidest, festivalidest ning esinemistest.
  Õppetöö toimub üks kord nädalas 2 tundi.
  Õppetasu alustajatele 53 €, jätkajatele 49 €. Kohatasu 40€ sisaldub arves.
 • Viiuliõpe toimub ainult individuaaltunnis. Viiuliõpe tugineb klassikalistele põhialustele, lisaks õpitakse rahvamuusikat. Samuti on viiuldajatel võimalus käia ansamblitunnis koos teiste instrumentidega.
  Kohatasu 26 € kuu + 30 minutiline tund 14 € või 45- minutiline tund 18 €. Viiuliõppega jätkaja kohatasu 21 € .
 • Täiskasvanute pärimusmuusikaansambel Tagarida koosneb eelneva pillimängukogemusega väikekandle- ja ukulelemängijatest.

Ühe pere teisest lapsest algab soodustus, samuti kaasneb mitmel erialal õppimisega soodustus.
Kohatasu on arve osa, mis tuleb tasuda niikaua, kui õppur on kooli nimekirjas, sõltumata tunnis osalemisest. Koolist lahkumiseks tuleb teatada ette üks kuu enne arve esitamise aega.
Koolist jäävad välja paljud soovijaid ja kohta ei saa kinni hoida.

Registreerima