ÕPPEAASTA 2023/24

HUVIRINGID 2023-2024

 • Pärimusmuusika ettevalmistusrühm Rännaku lasteaias on eelkooliealistele 4-6-aastastele lastele. Ettevalmistusrühma muusikaliseks allikaks on eesti rahvamuusika. Siit leiame me oma laulud, tantsud ja mängud. Erinevad trummid, rütmi -ja plaatpillid aitavad arendada koordinatsiooni ning rütmitunnet. Rahvalaulu kaudu leiame tee improvisatsioonile. Tunnis teeme tutvust väikekandlega. Õppetegevuse oluliseks osaks on esinemised ja kontserdid.
  Tunnid toimuvad kaks korda nädalas a´ 30 minutit.
  Õppetasu 58 €
  Kohatasu sisaldub arves.
 • Pilliõpe. Pärimuskoolis saab õppida karmoškat, kitarri, mandoliini, ukulelet, viiulit ja väikekannelt.
  Kitarri, mandoliini, ukulelet ja väikekannelt saab õppida nii individuaaltunnis kui ka väikses, 2-6-liikmelises rühmas. Karmoškat ja viiulit saab õppida ainult individuaaltunnis.
  Õppetöö toimub kaks korda nädalas: üks 45-minutiline pillitund ja üks 60-minutiline ansamblitund, mis sisaldab tutvumist pärimuskultuuriga, laulmist, tantsimist ja koosmängu teiste pillidega.
  Pillimängu omandamine tugineb peamiselt pärimusmuusikal põhineval repertuaaril. Õppeprotsessis on oluline koosmäng, esinemised, kontserdid ja laagrid.  
  Õppetasu rühmatunnis määrab rühma suurus:
  4-6 õpilast 70€
  3 õpilast 80 €
  2 õpilast 85 €
  Õppetasu individuaaltunnis 120 €
  Kohatasu vastavalt sisaldub arves.
 • Pärimusmuusikaansambel Devtéra on tegutseb juba kuuendat aastat ja seal mängivad hea pillimänguoskusega noored. Kindla koosseisuga ansambel mängib eeskätt pärimusest inspireeritud muusikat. Devtéra eesmärgiks on kooli esinduskollektiivina võtta osa konkurssidest, festivalidest ning esinemistest.
  Õppetöö toimub üks kord nädalas kestusega 3 akadeemilist tundi.
  Õppetasu 66 €
  Kohatasu sisaldub arves.
 • Viiuliõpe toimub ainult individuaaltunnis. Viiuliõpe tugineb klassikalistele põhialustele, lisaks õpitakse rahvamuusikat. Samuti on viiuldajatel võimalus käia ansamblitunnis koos teiste instrumentidega.
  Õppetasu koosneb kohatasust 35 € ja tunnitasust 25 €.

Ühe pere lastele ja mitmel erialal õppimisele kaasnevad soodustused.

Kohatasu on arve osa, mida tuleb tasuda seni, kui õppur on kooli nimekirjas, sõltumata tundides osalemisest.
Koolist lahkumiseks tuleb teatada ette üks kuu enne arve esitamise aega.
Kool ei saa kõiki soovijaid vastu võtta, meil on ootejärjekord ja seepärast palume õppekohta mitte kinni hoida.

Registreerima