ÕPPEAASTA 2022/23

HUVIRINGID 2022-2023

 • Pärimusmuusika ettevalmistusrühm on eelkooliealistele 3-6- aastastele lastele. Peamine selles vanuses on laulmine, millele lisandub töö rütmi ja koordinatsiooniga. Repertuaaris on eeskätt rahvalaulud – ja tantsud, liisusalmid ning vanad laulumängud, mida rikastame rütmipillide, trummide ja plaatpillidega. Olulisel kohal on improvisatsioon. Teeme tutvust väikekandle ja ukulelega, veerandik tunnist kuulub pilliõppele. Õppetegevuse oluliseks osaks on esinemised ja kontserdid.
  Tunnid toimuvad kaks korda nädalas.
  Õppetasu 58 €.
  Kohatasu 36 € sisaldub arves.
 • Pilliõpe. Pärimuskoolis saab õppida karmoškat, kitarri, ukulelet, viiulit ja väikekannelt.
  Kitarri, ukulelet ja väikekannelt saab õppida nii individuaaltunnis kui ka väikses, 2-4-liikmelises rühmas. Karmoškat ja viiulit õpitakse ainult individuaaltunnis.
  Õppetöö toimub kaks korda nädalas: üks 45-minutiline pillitund ja üks 60-minutiline ühistund, mis sisaldab tutvumist pärimuskultuuriga, laulmist, tantsimist ja koosmängu teiste pillidega.
  Pillimängu omandamine tugineb peamiselt pärimusmuusikal põhineval repertuaaril. Õppeprotsessis on oluline koosmäng, esinemised ja kontserdid.  
  Õppetasu rühmatunnis 70 €.
  Õppetasu individuaaltunnis 100 €.
  Kohatasu vastavalt 46 € ja 66 € sisaldub arves.
 • Pärimusmuusikaansambel Devtéra on tegutsenud kolm aastat ja seal mängivad juba hea pillimänguoskusega noored. Kindla koosseisuga ansambel mängib eeskätt pärimusest inspireeritud muusikat. Devtéra eesmärgiks on kooli esinduskollektiivina võtta osa konkurssidest, festivalidest ning esinemistest.
  Õppetöö toimub üks kord nädalas kestusega 3 akadeemilist tundi.
  Õppetasu 60 €.
  Kohatasu 36€ sisaldub arves.
 • Viiuliõpe toimub ainult individuaaltunnis. Viiuliõpe tugineb klassikalistele põhialustele, lisaks õpitakse rahvamuusikat. Samuti on viiuldajatel võimalus käia ansamblitunnis koos teiste instrumentidega.
  Kohatasu 25 €, 45 min õppetund 22 € ja 30min tund 16 €

Ühe pere lastele ja mitmel erialal õppimisele kaasnevad soodustused.

Kohatasu on arve osa, mida tuleb tasuda seni, kui õppur on kooli nimekirjas, sõltumata tundides osalemisest.
Koolist lahkumiseks tuleb teatada ette üks kuu enne arve esitamise aega.
Kool ei saa kõiki soovijaid vastu võtta, meil on ootejärjekord ja seepärast palume õppekohta mitte kinni hoida.

Registreerima