HUVIRINGID

 • Pärimusmuusika ettevalmistusrühm on eelkooliealistele 3-6- aastastele lastele. Peamine selles vanuses on laulmine, millele lisandub töö rütmi ja koordinatsiooniga. Repertuaaris on eeskätt rahvalaulud – ja tantsud, liisusalmid ning vanad laulumängud, mida rikastame rütmipillide, trummide ja plaatpillidega. Olulisel kohal on improvisatsioon. Teeme ka tutvust väikekandle ja ukulelega, veerandik tunnist kuulub pilliõppele. Õppetegevuse tähtsaks osaks on kontserdid ja esinemised.
  Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.45- 18.45.
  Kohatasu 39 € + osalustasu 10 € kuus; jätkajatel kohatasu 39 € + osalustasu 6 € kuus.
 • Pärimusmuusika  ettevalmistusrühm Rännaku lasteaias.  Samalaadse tegevusega rühm Rännaku lasteaias. Üks kord nädalas on 20-minutiline pillitund väikses rühmas (võimalik valida ukulele, väikekandle ja plokkflöödi vahel) ning üks kord nädalas 45-minutiline pärimustund.
  Kohatasu 39 € + osalustasu 10 € kuus.
 • Noorte pärimusmuusikaansambel on meie kooli uus kooslus ja mõeldud juba eelneva hea pillimänguoskusega noortele. Eesmärgiks on luua kindla koosseisuga eeskätt pärimusmuusikat interpreteeriv ansambel, keda ootavad ees rohked esinemised ja osavõtud festivalidest ning konkurssidest. Õppetöö toimub üks kord nädalas
  1,5 tundi.
  Kohatasu 40 € + osalustasu 10 € kuu; jätkajatel kohatasu 40 € + osalustasu 6 € kuu.
 • Väikekandle-, ukulele- ja kitarriõpe väikestes 2 – 4 – liikmelistes rühmades. Õppetöö toimub kaks korda nädalas: üks 45-minutiline pillitund ja üks 60-minutiline ansamblitund koos teiste pillidega. Pillimänguvõtete omandamine tugineb peamiselt pärimusmuusikal põhineval repertuaaril. Õppeprotsessis on oluline koosmäng teiste pillidega, esinemised ja kontserdid.  
  Kohatasu 44 € + osalustasu 10 € kuus; jätkajatel kohatasu 39 € + osalustasu 10 € kuus.
 • Karmoška, väikekandle, ukulele ja kitarri individuaalõpe. Õppetöö toimub kaks korda nädalas: üks 45- minutiline individuaaltund ja üks 60-minutiline ansamblitund koos teiste pillidega. Pillimänguvõtete omandamine tugineb peamiselt pärimusmuusikal põhineval repertuaaril. Õppeprotsessis on oluline koosmäng teiste pillidega, esinemised ning kontserdid.     
  Kohatasu 60 € + osalustasu 15 € kuus; jätkajatel kohatasu 60 € + osalustasu 9 € kuus.
 • Viiuliõpe toimub ainult individuaaltunnis. Viiuliõpe tugineb klassikalistele põhialustele, lisaks õpitakse rahvamuusikat. Samuti on viiuldajatel võimalus käia ansamblitunnis koos teiste instrumentidega.
  Kohatasu 25 € kuu + 30 minutiline tund 13 € või
  45- minutiline tund 17 €
  .
 • Täiskasvanute pärimusmuusikaansambel Tagarida koosneb eelneva pillimängukogemusega väikekandle- ja ukulelemängijatest.

Ühe pere teisest lapsest algab soodustus nagu ka mitmel erialal õppimisega kaasneb soodustus.

Registreerima