REGISTREERIMINE

Kooli registreerimine 2022-2023 õppeaastaks on avatud

1. Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Õppetasu jaguneb kaheks: koha-  ja osalemistasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette.
Kui õppur on puudunud põhjendatult tundidest järjest üle 1/2 kuust, tehakse proportsionaalne tagasiarvestus osalemistasust (arve see osa mis jääb kohatasust üle) puudumisele järgneval kuul.
Registreerimisel eelistatakse koolis õppe jätkajaid.
Individuaalõppe osa on ka ühistegevused ja esinemised, mis on ka hindamise alus ja vajab osalemist.

Kui rühma ja individuaaltunnid on märkusega “REGISTREERIMINE LÕPPENUD”, siis avalduse täitmisega jääte vaba koha ootele. Koha tekkimisel võetakse Teiega kontakti.

2. Registreerumine Nõmme Pärimuskoolis õppe jätkamiseks või alustamiseks