REGISTREERIMINE

Kooli registreerimine 2019-2020 õppeaastaks on avatud

1. Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Õppetasu jaguneb kaheks: koha-  ja osalemistasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette. Kui õppur on puudunud põhjendatult tundidest järjest üle 1/2 kuu, tehakse proportsionaalne tagasiarvestus osalemistasust puudumisele järgneval kuul.

Kui rühma ja individuaaltunnid on märkusega “REGISTREERIMINE LÕPPENUD”, siis avalduse täitmisega jääte vaba koha ootele. Koha tekkimisel võetakse Teiega kontakti.

2. Registreerumine Nõmme Pärimuskoolis õppe alustamiseks

3. Registreerumine Rännaku pärimusmuusika rühma

4. Õpingute jätkamise avaldus