REGISTREERIMINE

Kool on õppuritega komplekteeritud

1. Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Õppetasu jaguneb kaheks: koha-  ja osalemistasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette. Kui õppur on puudunud põhjendatult tundidest järjest üle 2/3 kuu, tehakse proportsionaalne tagasiarvestus osalemistasust puudumisele järgneval kuul.

Kui rühma ja individuaaltunnid on märkusega “REGISTREERIMINE LÕPPENUD”, siis avalduse täitmisega jääte vaba koha ootele. Koha tekkimisel võetakse Teiega kontakti.

2. Registreerumise avaldus