REGISTREERIMINE

Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Huviringi või individuaaltunni tasu (kuutasu) jaguneb kaheks: kohatasuks ja kohalkäimisetasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette. Kui õppur on puudunud tundidest järjest üle poole kuu tuleb proportsionaalne tagasiarvestus kohalkäimise tasu osast puudumisele järgneval kuul.

Registreerimine ringi

Võtame teige ühendust!