REGISTREERIMINE

1. Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Õppetasu jaguneb kaheks: koha-  ja osalemistasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette. Kui õppur on puudunud tundidest järjest üle poole kuu, tehakse proportsionaalne tagasiarvestus osalemistasust puudumisele järgneval kuul.

2. Registreerumise avaldus