REGISTREERIMINE

Kool on õppuritega komplekteeritud

1. Tasumise üldtingimused (lühidalt)

Õppetasu jaguneb kaheks: koha-  ja osalemistasuks. Kohatasu tuleb tasuda seni, kuni õppur on rühma nimekirjas. Õppe lõpetamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus teatamisega üks kuu ette. Kui õppur on puudunud tundidest järjest üle poole kuu, tehakse proportsionaalne tagasiarvestus osalemistasust puudumisele järgneval kuul.

Kui rühma ja individuaaltunnid on märkusega “REGISTREERIMINE LÕPPENUD”, siis avalduse täitmisega jääte vaba koha ootele. Koha tekkimisel võetakse Teiega kontakti.

2. Registreerumise avaldus