Meie jõulud 2023

Jõulud ja muusika käivad ikka käsikäes ning toovad pillimängijatele kaasa rohkelt proove ning esinemisi.
Pärimuskooli suuremad ettevõtmised olid 9. detsembril Nõmme Gümnaasiumis toimunud jõulukontsert, kus esmakordselt sel õppeaastal said kokku kõik pärimuskooli õpilased, ja 16. detsembril Eesti Vabaõhu-muuseumi Jõuluküla kontsert Sutlepa kabelis.
Lisaks käisid karmoškamängijad esimesel advendil mängimas Nõmme jõuluturul ning Ethel, Kaspar ja Lisett viisid muusikalist külakosti Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Sotsiaalkindlustusameti inimestele.
Muusika tegemine ja esinemine toob topeltrõõmu- seda nii andes kui saades.
Head muusika- ja õnnestumisterohket 2024. aastat!