Koduleht ei saagi valmis

Uus hooaeg 2017-2018 on algamas uueneva kodulehega, mis jääbki uuenema.
Muudatuste käigus vaatasime üle oma ajaloo, korrastasime seda ja jääme aegrida edasi hoidma.
Meil on koos palju ilusaid hetki olnud. Et need unustusehõlma ei vajuks siis on hea siin neid meenutada. Muusika teeb õnnelikuks ja pildid on täis särasilmi. Peab tänama ka lapsevanemaid, kelle pilte on siin (nende lahkel loal) kasutatud